ارسال شده توسط گانودرما مارکت

کدام ترکیبات فعال موجود در قارچ گانودرما، خواص درمانی آن را افزایش می دهند؟

ترکیبات فعال قارچ گانودرما و تأثیرات آنها بر بدن، سال های زیادی است که توسط محققین بررسی می شود. قارچ گانودرما از زمان های بسیار دور در طب شرقی و…
مطالعه مطلب

تأثیر قارچ گانودرما بر بیماری های قلبی عروقی چگونه است؟

تأثیر قارچ گانودرما بر بیماری های قلبی عروقی به دلیل خواص بیشمار این گونه گیاهی امروزه مورد توجه بسیاری از محققین و پژوهشگران در این زمینه قرار گرفته است. مطالعات…
مطالعه مطلب
فهرست