مقالات علمی درباره قارچ گانودرما

خواص اثبات شده قارچ گانودرما در مقالات علمی

مقاله جداسازی و تحلیل قارچ گانودرما Ganoderic acids (GAs) were bioactive secondary metabolites produced by a traditional mushroom Ganoderma lucidum. We describe a simple and efficient method for the separation and quantitative determination of four GAs, namely Ganoderic acid T (GA-T), Ganoderic acid Mk (GA-Mk), Ganoderic acid Me (GA-Me) and Ganoderic acid S (GA-S) from …

خواص اثبات شده قارچ گانودرما در مقالات علمی Read More »

اسکرول به بالا